The Rules

Updated 29/05/2017

 

These rules are strict which means all players have to follow these rules, if a player is not able or can not follow these, they will be punished.

Contained within this page are the rules of this server and community. These rules are subject to a Staff member's discretion and will be upheld to the full extent and power of their duty.

If a Staff member believes you have broken a rule, you will be expected to discuss the incident with the Staff member, and you will also be expected to justify your actions. If you are unable to appropriately and effectively justify yourself when requested, an appropriate form of punishment will be enacted.

Ignorance, in any form, of the rules detailed within this page will NOT be accepted as a reasonable reason for any violation of these rules.

There are multiple forms of rules within this page, rules which apply globally and rules which apply on a different game from the server. As example Toadtopia

 

Global

1. Basic Conduct Rules

All players within this community are expected to adhere and are subject to the following rules of conduct. These rules will be enforced at all times.

1.1 Disrespectful Behaviour

Disrespectful behaviour, in its broadest sense, is not acceptable; players are expected to conduct themselves respectfully at all times.

1.2 Discrimination

Any demonstrations of any forms of discrimination will not be accepted.

1.3 Co-operation and Evasion

If a Staff member requests information about an incident, players must respond honestly and without omission. It is not tolerated that a player simply ignores a Staff member.

1.4 Hacking and Cheating

Any types of Hacking, Cheating is strongly forbidden, in any of these cases you will be punished. Even for testing purposes or if you only have a Hacked Client on without using it, the same rule applies!

1.5 Advertising

Any types of advertising, even mentioning your own server is strongly forbidden, and will lead in most situations to a permanent ban.
 

 

This page is not done yet so not all rules are stated here yet.

 

 

Dutch Version


De Regels

Bijgewerkt 2/04/2017

Deze regels zijn strikt wat betekent dat alle spelers deze regels moeten volgen, als een speler deze niet wil of kan volgen, zullen ze gestraft worden.

Op deze pagina zijn de regels van deze server en de community. Deze regels zijn onderworpen aan het oordeel van een Staff lid en worden aanvaard in de volle omvang en de kracht van hun plicht.

Als een stafflid vindt dat je een regel overtreedt, wordt u verwacht dat het incident met het staff lid besproken word, en kan u uw acties rechtvaardigen. Als u niet in staat bent om adequaat en effectief dit uit te leggen, zal een passende vorm van straf worden vastgesteld.
 

Onwetendheid, in welke vorm dan ook, van de regels beschreven op deze pagina worden niet geaccepteerd als een redelijke reden voor elke overtreding van deze regels.

Er zijn meerdere vormen van regels binnen deze pagina, regels die over de volledig server gelden en regels die van toepassing zijn op een ander spel van de server. Als voorbeeld Toadtopia.


Globaal

1. Basis Gedragsregels

Alle spelers in deze gemeenschap worden verwacht dat zij zich aan deze regels houden en zijn onderworpen aan de volgende gedragsregels. Deze regels zullen van toepassing zijn ten alle tijden.

1.1 Onrespectvol Gedrag

Respectloos gedrag, in zijn breedste zin, is onaanvaardbaar; spelers worden verwacht dat ze zich respectvol gedragen ten alle tijden.

1.2 Discriminatie

 Elke vorm van discriminatie wordt niet geaccepteerd.

1.3 Samenwerking en Ontduiken

Wanneer een staff lid informatie vraagt over een incident, moeten spelers eerlijk en zonder aarzelen reageren. Het wordt niet getolereerd dat een speler een staff lid gewoon negeert.

1.4 Hacken en Cheaten

Elk type van Cheaten, Hacken is sterk verboden, in elk van deze gevallen wordt er bestraft. Zelfs voor test bedoelingen of als bijvoorbeeld een Hacked Client aan staat zonder het te gebruiken, geldt dezelfde regel.

1.6 reclame

Elke vorm van reclame maken, zelfs het noemen van je eigen server is sterk verboden, dit zal in de meeste gevallen leiden tot een permanente ban.
 

[1] Schelden en zeuren is tempban!
[2] staff beslist, houd je eraan.
[3] Cheaten of hacken is ban.
[4] In survival speel je niet in creative mode
[5] Ben je gegrieft? Meld het dan.
[6] Ook staff kopieert geen gebouwen tenzij nodig voor een spel.
[7] Discriminatie, racisme of schelden? Tempban!
[8] Trollen mag, maar beperkt. Maak geen mensen boos!
[9] Adventeren is verboden. Zoja? Tempban!
[10] Staff herhaaldelijk tegenspreken? Tempban!
[11] Niet doen of je de baas bent! dat doet de staff wel.
[12] Schelden met Kanker of ziektes kan leiden tot permanente ban.

Meer vragen of mis je een regel? Mail: support@toadcraft.net

Deze pagina is nog niet klaar dus niet alle regels staan hier vermeld.